Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Aktüel

Ramazan-ı Şerife Dairdir
Ramazan-ı şerifte, en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil, memlûktür; hür değil, abddir. ...

Şuhur-u Selase
Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım,

Sosyal medya linçlerine neden katılıyoruz?
Medya tarihinin en yüzeysel tabloid gazetelerinden biri olan News of the World’ün bir çalışanı işlerini, ‘yaptığımız şuydu: hedef insanları buluyor ve hayatlarını mahvediyoruz’ diye özetlemişti. Bugün

Bu dünyadan bir Sıddık Ağabey geçti
O, yapılan hiçbir tehdit tehdit karşısında yılmadı ve mücadele etmeye devam etti. Mücadelesinin bir parçası olan Tenvir Neşriyatı kurdu ve Üstad Hazretlerinin varislerinden olan Mustafa Acet ağabeyden

Üstad Said Nursi'nin kayıp naaşı için harekete geçtiler
Şanlıurfa Barosu Bediüzzaman Said Nursi’nin 57 yıl önce naaşının kaybolması olayını kınayarak, kayıp naaşın yerinin tespit edilip Urfa'daki mezarına defnedilmesini istedi.

Sıddık Ağabey Hakkın Rahmetine Kavuştu
Mevti veren Odur. Yani, hayat vazifesinden terhis eder, fani dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten azad eder.

Dua
Yaratmada dilediği gibi davranan, ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatan, kendini mahlukatına sevdiren, dilediğini yücelten, zatı ve sıfatlarıyla her şeyden yüce olan, her çeşit hamd ve övülmeye layık ol

Hâlikın hukuku ile mahlukun hukukunun en güzel tarifi
Hâlikın Hukukuyla Mahlukatın Hukukunu En Mükemmel Surette Ancak Müslümanlık Tarif Etmiştir.

Tinnineyn: İfrat ve tefrit
TİNNİNEYN (*)

Tevhid
Bu mektûp, nakîb seyyid şeyh Ferîd-i Buharî “rahmetullahi aleyh” hazretlerine yazılmıştır.

İlim ve İmana Adanmış 72 Yıl: Molla M. Zahit
Molla Muhammed Zahit Hoca, 10. 8 1936 da Muş’ un Bulanık ilçesinin Mollamustafa Köyünde dünyaya geldi.

Ahmet Akgündüz'ün Kitabına Toplatma Kararı
Akgündüz'ün kitabı toplatılıyor...

Korku
En büyük korku, adem-i mutlakı tasavvurdan çıkar. İdam-ı ebedi vehmi bu yüzden uhrevi mahpushanenin en hikmet-amiz ceza türüdür.

Zehra, Risale-i Nur yasağını durdurdu.
Risale-i Nur'da bandrol yasağı 2 yıldır sürüyordu.

Akustik Ekoloji
Bugün iklim değişikliği sorunuyla mücadelede kullanılan önemli farkındalık oluşturma araçlarından biri olan soundscape kayıtları, aynı zamanda kaydedildiği ekosistemin biyoçeşitliliğini de ölçmeye yar

Siyasal örgütlenmelere karşın cemaat sivilliğinin sürdürülebilirliği
Vazifesi hakikate ve haklılara nokta-i istinad teşkil etmek olan bir taife-i hak, geçici rüzgarlara değil sabit hakikatlere bağlı hareket eder.

vicdana çağrı
Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakiki hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez.

Zulümden beri olmak
Modern devlet anlayışının, siyasetinin zihnimizdeki kirlerinden arınarak Hz. Ali’nin hakkı ayakta tutan tavrını anlamaya çalışalım

Kırık tahta kaşık
Kainatta israf yoktur… Çünkü hikmetsiz ve adaletsiz iş yoktur… Çünkü her şey mutlak temizdir…

Sokak Çocukları

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net