Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Döküman

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye a’z'âsı Bediüzzaman Saîd-i Kürdi’ye İlmiye Payelerinden
...

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye a’z'âsı Bediüzzaman Saîd-i Kürdi’ye İlmiye Payelerinden "Mahrec" Pâyesi Verilmesine Dâir Vesikalar 

İrâde-i Seniyye
Bâb-ı Fetva
Dâire-i Meşîhat
Mehmed Vahîduddîn

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye a’zâsından Bedîüzzamân Saîd Efendi’ye “Mahrec” pâyesi tevcîh olunmuştur.

Bu irâde-i seniyyenin icrâsına Meşîhat me’mûrdur.

Fi 18 Zîlkâde 1336 Ve Fi 26 Ağustos 1334
Şehülislâm: Musa Kâzım

 

    

Bâb-ı Fetva
Dâire-i Meşîhat-ı İslâmiyye
Mektûbî Kalemi
Aded: 124
هو

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye A’zâsından Fazîletlu Saîd Efendiye
Fazîletlu Efendi Uhde-i Fâzılânelerine Mahrec Pâyesi tevcîhi lede’l-arz 18 Zilkâde sene 1336 tarihinde irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfetpenâhîye iktirân eylediğinin beyânı siyâkında tezkire-i muhibbi terkîm kılındı.

Fi 22 Zilkâde sene 1336 Ve Fi 29 Ağustos 1334
Şeyhülislâm Nâmına
Fetva Emîni: İmza

Yorumlar

Hiç yorum eklenmemiş. Tıkla ! İlk ekleyen sen ol ...

İlgili Başlıklar

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net