Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Düşünce & Kuram

Kötülüğün Sıradanlığı
Sıradan insan, herhangi bir otoritenin emrinde işkenceci bir zalime nasıl dönüşüyor?

Hissiyat – Maneviyat
Ne değildir? Bilinip anlaşılan ve bilinmeden inanılan/ hayal edilen/ akledilen iki farklı varoluş değildir.

Birey fikrinin ötesine geçmek
Toplum sorunlarını doğru belirlemek istiyorsak önce derin psikolojik meselelere, kendi iç dünyamıza ve gelişimimize kulak vermemiz; bunların toplum tarafından nasıl üretildiğini incelememiz gerekmekte

Politikada yalan söyleme sanatı
Edebi anlamda yalancı, bir aktördür ve Arendt’in bize hatırlattığı gibi, politika görüntülerin tiyatrosudur. Yalancı aynı zamanda politik bir sanatçıdır da; dünyayı, olanı olmayana; olmayanı ise olana

Cemaatlerde Dört Hata
Müslümanlar, Emevi saltanatı ile beraber idari ve siyasi anlamda asr-ı saadetin adalet ve hürriyet ekseninden ayrıldılar.

Adalet
“Zulmedenlere meyletmeyin, /eğilim göstermeyin/sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur.”

Boş söz
“Rahman’ın o has kulları, boş ve faydasız sözle karşılaştıkları zaman, vakar ve soylu bir tavırla geçip giderler.” Furkan, 25/72

Şerif Mardin'den Nurculuğa Dair Tespitler
Şerif Mardin: Said Nursi ve Nurculuğun başarısının 3 sebebi varBediüzzaman Said Nursi'nin Nurculuğun içine getirmiş olduğu özelliklerden biri, bu üç kapının, İslami muadilini bulmaya çalışması ve bu

İstişare ve hürriyet denkleminde yönetme
İslam, hür düşünceyi ve bunu ifade etmeyi sadece teminat altına almaz, aynı zamanda dinî ve sosyal bir sorumluluk olarak insana yükler

İfrat ve tefrit arasında lüks yaşam
Hz.Peygamber a.s. şöyle buyurur.”Bu canı bu tende tutan Allah’a yemin ederim ki bu, kıyamet gününde kendisi hakkında hesaba çekileceğiniz nimetlerdendir: Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir

Kapitalizmden sonra ne gelecek?
Bir sermayedar, kendi yerinde oturup, bankalar vasıtasıyla bir günde bir milyon kazandığı halde; bir biçare amele (işçi veya ücretli) sabahtan akşama kadar, tahtelarz (yeraltında) madenlerde çalışıp k

Sağlı Sollu Mobbing!
Mobbing rahatsız edici davranışlarla başlayan, zamanla acı veren olayların çok hızlı ilerlediği, benzer rahatsız edici davranışların sürekli eklendiği ve giderek tahammül edilmez hal aldığı bir süreçt

Şahsiyet
Bediüzzaman bu organizeli yapının temel dinamiklerini Peygamberin sahabeler de oluşturduğu Haliliye, Tesanüd, Tefanni ve İsar hasletinden yararlanarak oluşturur.

Kendini bil, haddini bil!
‘Gerçek bilgi insanın cehaletini öğrenmesidir'/Konfüçyus

Varlık, Benlik, Hatırlayış ve Unutuş Üzerine
Bu deneme, varlık, unutuş ve hatırlayış çevresinde kümelenen bazı kavramları önce açıklama sonra da İbn Arabî, Sühreverdî ve Heidegger üzerinden arama hedefini güder.

Medya, kontrolün diğer adı mı?
“Gücün, evrensel çıkarlar/tüm dünyanın hayrına gibi laflarla maskelenerek manipüle edilmesi zekice hatta esprili, çok başarılı evrensel bir hipnoz yöntemidir.”

Oruç tutmuyor, sadece aç kalıyoruz
Yabancılaşma ve kapitalizme eklemlenme süreci çok hızlı yaşanıyor. Bu dönemde, giderek daha gösterisel bir etkinlikler ayı olan Ramazan’ın da inananları, “sahip olma”ya odaklı bir hayattan uzaklaştırm

Ekranda Hipergerçeklik
Filmlerin kuramsal analizini yapmak için simülasyon ve hiper-gerçeklik teorisine bir göz atmamız gerekiyor. Bu kuramın sözcüsü Baudrillard, simülasyon-simülakr-hipergerçeklik kavramlarıyla hem oldukça

Zaman’ın ışığında Özgürlük Kavramı
Bir bülbülün ötüşündeki Mânâ’yı keşfetmek için susmak ve bülbülü dinlemek gerekir. Boğazını kesip içine bakmakla Hayat’ı keşfedemezsiniz.

Ahlakın Metafiziği
Bir insanın niyetinin iyi olmasının sebebi, ne niyetin yarattığı sonuçların iyi olması ne de arzuladığı sonuca ulaşabilme yeteneği değildir; iyi niyetli olmanın sebebi, ya kişinin kendinde iyi olması

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net