Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Aktüel

Üretilmeyen teknolojiyi tüketme arzusu
Tüketimi önceleyen hayat tarzı, bireysel olarak tercih edilmekten ziyade küresel kapitalist sistem tarafından dayatılıyor. İnsanlık, kapitalizmin yeni evresini küresel ölçekte yaşıyor. Ve asıl sorun,

Savaşın Ekonomisi
Herkesin "karşı" olduğu, bir o kadar da "kaçınılmaz" olan savaş, ülkeler, bloklar veya grupların silahlı mücadelesini tanımlıyor.

Selfie: Benliğin ikonlaşması
Selfie, tüketim ve gösteri toplumunun bir semptomudur, ama diğer yanda ise postmodern ikonacılığın yeni bir ritüelidir.

Akrebiyete talip olmak
Akrebiyet, yani Sahabe Mesleği, yani Risale-i Nur mesleği Allah’ın isim ve sıfatlarının üzerimizdeki tecellilerini görüp marifet kazanma yoludur, yani Allah'ı iyice tanıma yoludur.

Leyâle-i aşerenizi ve gelen îdinizi, ruh-u canımızla tebrik...
Leyâle-i aşerenizi ve gelen îdinizi, ruh-u canımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a'mal-i salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlahiye'den niyaz ediyoruz..

bir an-ı seyyale yaşamak
Hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi bırak. Kalb ve ruh ve sırrın derece-i hayatlarına çık, bak; ne kadar geniş bir daire-i hayatları var.

Sevgi Devletten Üstündür
İçimizdeki yalancı ‘Sevgiyi’ empati tezgahında maddi çıkarlar olmaksızın yontmadığımız sürece ayrılıklar artacaktır.

Risale-i Nur ve Nur Hareketi Üzerine Mülahazalar
- Risale-i Nurlar; esas-ı takva, esas-ı velayet ve esasat-ı sünnet-i seniyeyi muhafaza eder ancak ruhbanlığı ve mizansız tasavvufu kabul etmez…

Biyolojik soykırımı engellemek için dünyayı boşaltın
Yabani hayatın "biyolojik soykırım" ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Dr. E.O. Wilson, türlerin "kitlesel yok oluşunu" önlemek için gezegenin yarısının insanlar tarafından boş bırakılmasını önerdi

Modern kutsallık
son dönemde muhafazakâr siyasetin kendini ve siyaset yapılış biçimini kutsayıcı bir dile başvurması neyin gerçekte dinî, neyin kutsanmış seküler değer olduğu konusunu yeniden düşünmeyi gerekli kılıyo

Eğitimde bilişim teknolojileri ve Fatih Projesi'nin geleceği
Acaba okullara sağlanan bilgisayarlar ile yetiştirilen bilişim teknolojileri formatörleri ve koordinatörleri, Türkiye'de öğrenmenin ileri gitmesine katkıda bulundu mu? Yoksa eğitimde bilişim teknoloji

Dünyayı yerinden oynatmak
Ey ehl-i İslam, ey Müslümanlar! İşte dünya gibi ağır ve alem-i İslamiyete çökmüş olan musibetlere, belalara ve felaketlere karşı desteğimiz, muhabbet ile ittihadı, marifet ile imtizac-ı efkarı, uhuvve

Nedir bu ‘sürdürülebilirlik’ öyküsü?
Velhasıl kendine yeterlilik konusu, hane, köy, kent ve ülke bazında önemli. Elbette kültürler arası iletişim ve etkileşim olmalı, elbette yeri geldiğinde komşu köyün domatesinin tadına bakmalı, entari

İsrail'in Büyüyen Doğalgaz Hırsı
Ahmed, makalesinde İsrail- Filistin meselesinin elbette sadece enerji kaynaklarıyla ilgili olmadığın, fakat pahalı enerji çağında fosil yakıtları elde etme mücadelesinin kritik savaşlara gebe olduğunu

Tevazuyla Gizlenen Gece
Kur’an’ın aydınlattığı bir gece, bin aydan daha hayırlı olur da Kur’an’ın aydınlattığı bir kalp, küfür karanlıklarındaki bin ayrı insan topluluğundan daha hayırlı olmaz mı?

Ayet ve Hadis'te Kadir Gecesi
Doğrusu biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

Gazze Saldırılarının İsrail Politikalarındaki Yeri
İsrail’in “Gazze’ye istediği zaman saldırı yapabilme hakkı” bulunuyormuş gibi davranarak Filistin topraklarında yaptığı gayri meşru saldırıların; yerleşim yeri faaliyetlerini meşru kılmak ve özellikle

Oruç Uruçtur
Oruç, kapısı Kelime-i şehadet ve içindeki gezinti aracı namaz olan İslam sarayındaki ahlak kurallarıdır.

Boko Haram, kimlik ve terörle mücadelenin sınırları
400 dil konuşan, 350 etnik gruba bölünmüş 160 milyon kişiden oluşan Nijerya [vii], bağımsızlığından bu yana ortak bir Nijerya kimliği oluşturmak için gayret etti. Afrika'nın en fazla nüfuslu ülkesi ay

Teknolojik ütopya
Yeni teknolojilerin, dünyayı sinir krizinin eşiğinde insanlarla doldurduğuna işaret ediyor Jaron Lanier.

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net