Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Risale-i Nur Notları

Kainat Sanii'nin konuşması ve konuşturması; Kur’an
Kur’an ifadelerinin arkasındaki irade ve kudretin perdelenmesi imtihandaki teklif, cüzi irade ve hikmet dengesini korumak içindir

Divan-ı Harb-i Örfi'nin Kimliği
Risale-i Nur kitaplığından tanıtımı yapılan ikinci eser, “İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfî ve Said-i Kürdî” isimli eserdir.

Bediüzzaman'da Emel ve Cesaret
Ümitsizlik meselesi Bediüzzaman odaklı incelendiğinde; ümitsizliğin bireyin itikadi yaşamına etkileri, bir hareket olarak Risale-i Nur ve ümitsizliğe karşı motivasyon araçları, Alem-i İslam ve yeis il

İhtiyarlık Gurbetindeki Kadınlara Teselliler: 5. ve 6. Ricalar

Otuz Birinci Söz'de Mirac
Küre yüzeyinin ölçme çubuklarıyla mirac mutlak olarak anlaşılmaz. Ancak 31. Söz bu ölçücüklerden yapılan dürbinleri kullandırarak meseleyi akla yaklaştırmakta ve kalbi tatmine gark etmektedir.

Bediüzzaman’ın Nesl-i Cedidi
İnsanlık aleminde nesl-i cedid idealinin köklü bir tarihçesi vardır.

Münazarat’ın Kimliği
Münazarat kitabı, Said-i Nursî Hazretleri’nin “Eski Said” ismini verdiği döneme ait bir eserdir.

Kainatı Raksa Getiren Kur’anî Nağamat
Bediüzzaman’ın Münazarat’ında türü ne olursa olsun; “umum kütüb-ü İslamiye”, tanburun birer teline benzetilir.

Çocuklar: İhtiyaçlar ve İstekler
Bediüzzaman Said Nursi Sözler isimli eserinin yirmi üçüncü sözünün birinci mebhasının beşinci noktasında takip eden satırlarda verilen iki ayet bağlamında sorulan bir soruyu güzel bir temsil üzerinden

Şiddetperestlik ve Sanat
Sanatsal fenomenlere damgasını vuran şiddet pratiklerinin kökeninde yalıtılmışlık, hayal kırıklıkları, suçluluk kompleksleri vardır.

En Kıymetli Davet
“Arkadaş! Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezbetmek namazın şe'nindendir.

"Ey Gelê Kurdan" Makalesi Üzerine Söylemsel Analiz
Söylem, olayların belirli bir yorumunu bir şekilde birlikte üreten anlamalar, metaforlar, temsiller, imajlar, hikâyeler ve ifadeler takımına dayanır

Münazarat Penceresinden Devlet
İslam, insanı medeni bittab olarak kabul ettiğinden sosyal organizasyonu sağlayacak siyasal bir mekanizmayı zorunlu kılar. Modern dönemde bu örgütlenmeyi devlet olarak tanımlıyoruz. İslam, halkın saad

Kendini İnsanlaştırmak
Risale-i Nur, tarih ve toplum içinde ortaya çıkan beşeri düzlemleri bir yana bırakıp soyut ve genel insana ulaşmaya çalışır.

Niçin Risale-i Nur Okumalı?
Bu soruya cevap verebilmek için Risale-i Nur’un tümünü değil, sadece bir risalesini, bir parçasını ‘anlayarak ve kabul ederek okumak’ yeterli olabilir.

Tenkid
En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.

Putlaştırılan görüntüler neyi anlatmaktadır?
Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azimdir; hem müdhiştir tesiri. Memnu heykel, suretler; ya zulm-ü mütehaccir, ya mütece

Haşir Risalesinde Aklın Eğitimi
Batıda fenlerin ilerlemesi ile kilise ve camiye alternatif olarak labaratuvar ve tabiat alındı, bu son ikiden elde edilen verilerle dinin tesiri asgariye indi veya inkâr edildi.

Mahlûkat, mabudiyetten uzaklık noktasında müsavidir
Ey insan! Kur'an'ın desatirindendir ki, Cenab-ı Hakkın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme.

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net