Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Düşünce & Kuram

İfade Özgürlüğü ve Dini Sınırlar
Başlangıç sorum şu: Eğer dine hakaret aşılan bir dini sınırı gösteriyorsa, gerçekten bunun özgür seküler toplumda bir yeri yok mudur?

Bir merkezi perspektif hegemonyası reddiyesi
Tersten Perspektif isimli metnini Florenski, 1920 Rusyası'nda yazar. Aynı yıl Breton Paris'te Philippe Soupault ile beraber hazırladığı Manyetik Alanlar isimli kitabını yayımlar..

Siyaset Üzerine On Tez
Siyaseti iktidara sahip olma mücadelesiyle ve iktidar pratiğiyle özdeşleştirmek, onu daha baştan hesaptan düşmektir ama..

Endişe Çağı
şağıdaki üç seçki bir ilahiyatçının (Paul Tillich), bir psikiyatrisin (Franz Alexander) ve bir filozofun (C. E. M. Joad) Batı düşüncesinde ve kültüründeki mevcut değişmelere dair derin endişelerine ış

Sosyal kimlik kuramı
Sosyal Kimlik Kuramı, insanların kendilerini de, diğer insanları sınıflandırdıkları gibi sınıflandırdıklarını ve benlik saygılarını yükseltme görevini de, bu sınıflandırma sonucunda edindikleri sosyal

İlim ve Din Üzerine
Evrendeki ahenk, Jupiter’in etrafındaki halkalardan tutunda bütün gezegenlerde varolan bir yörünge etrafındaki hareketlerine kadar içlerinde öyle sırlar saklamaktadır ki; kutu içinde kutu, kutu içinde

Ekonomide Platon ve Aristo tartışması
Amerikalı ve Avrupalı arasında ekonomiye yansıyan felsefi fark ne?

Karizmatik liderlik
Türkiye toplumunun kahir ekseriyetindeki duygusal devinim ; lider kültü istikametinde akıyor. Bu da lider olmayı, ‘’karizmatik’’ sınavından geçme ön kabulüne bağımlı kılıyor. Sorunsallar silsiles

şiddet fotoğrafçılığı
İnsanoğlu yüzyıllardır başkalarının acılarını dikizliyor ve fakat harekete geçmiyor. İnsanları harekete geçireceği düşünülen acı fotoğrafları 19. yüzyıldan itibaren halka öyle sık gösteriliyor ki tam

Hayat Tarzı, Hegemonya ve Popüler Kültür
Bediüzzaman, yanlış ihtiyaçlar kavramının yerine, "hâcât-ı gayr-i zaruriye hâcât-ı zaruriye hükmüne geçmiş" ifadesini kullanır. Zaruri olmayan birçok ihtiyacın zarurı hale getirildiğinden söz eder. Bu

Ulus devlet ve dil: Babil kulesini yıkmak
Bir dil baskı altında tutulup engellendiğinde, o dili öğrenmek cazip olmaktan çıktığında edebiyatı da ya gelişemiyor ya da bir şeylere rağmen yapıldığı için gerçek potansiyelini hayata geçiremiyor. Ve

Putlaştırılan Objeler
Yaratıcı tarafından tevhidi bir temelde tanımlanmış olan birtakım kutsallara; nefsi dürtülerin çizdiği yeni kutsallar eklenmesi, bireyin İslami kimliğini zayıflatmış ve bireyi "kültürel Müslüman" dan

Şiddet Üzerine
Silah yarışı, artık savaşa hazırlık değildir ve ancak barışın en iyi güvencesinin, daha çok caydırıcılık olduğu gerekçesiyle haklı kılınabilir. Bu durumun içerdiği gözle görülür çılgınlıktan kendimizi

Kentten köye göç çağı mı başlıyor?
Birlemiş Milletler’e göre şehre göç bugünkü hızda sürerse, 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 70’i kentlerde yaşıyor olacak.

Kültürel Bellek Çerçevesinde Nur Hareketi
Modernleşen Osmanlı’nın vardığı son merhale Türkiye Devletinin kurulmasıydı. Bu dönem bir taraftan yapısal bir sürecin devamı iken diğer taraftan keskin kültürel bir kopuşun ifadesiydi.

Borges futboldan neden nefret ediyordu?
o, verdiği derslerden birinin saatini 1978 yılında Arjantin'in Dünya Kupası'nda ilk kez top koşturacağı maçın saatiyle çakışacak şekilde, kasıtlı olarak ayarlamıştı.

Kıyısında
“Bir şeyin kıyısında olmak” ifadesini duyduğumda, aklıma şu meşhur sıçanların uçuruma doğru kararlı adımlarla yürüyüşü geliyor ister istemez.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçlerinde Cumhuriyet
Bu yazıda Atatürk’ün söylev ve demeçlerinde cumhuriyetle ilişkili gördüğümüz kavramların

Beş Ögrenme Disiplini
"Yöneticilerin karşılaştıkları temel "bilgilenme sorunu" çok az bilgiden değil, çok fazla bilgiden kaynaklanmaktadır

Milliyetçilik
Bediüzzaman milliyetçilik fikrini Osmanlı’nın son dönemlerinde ortaya çıktığını daha doğrusu çıkartıldığını ve bu fikrin tekrar uyanmasına Avrupa’nın ve özellikle Fransız ihtilalinin sebep olduğunu sö

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net