Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

İlhamın Mihrabında

Lahika yerine bir hatırlatma
Evvel ahir tavsiyemiz: Tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-ı dem ve ihtiyattır ...

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ

Risale-i Nur şakirdleri ayrıştırıcı, ötekileştirici ve tahrik edici bir dilden ve usluptan şiddetle ictinab ederler, etmelidirler. Muhataplarını tenkit ederken haklı olsalar bile ğaliz ifadelerden istinkâf ederek nezaket-i lisaniyelerini muhafaza ederler, etmelidirler.

Düşünce farklılığı gayet tabiî bir durum iken bu konudaki istibdad ve taassup, İslamî ahlakın temelini sarsmış ve ümmetin vahdetini parçalayarak medeniyet yolundaki terakkiden de geri bırakmıştır. Çünkü biri ifrat ile diğerini tekfir ve berikini tadlil ediyor; öteki de tefrit ile onu cahillikle  suçlayarak güvenilmez kabul ediyor. Bunun hal çaresi ise; yakından ilgilenip iki tarafı birleştirmeye çalışmak ve fikirler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek suretiyle uzlaşma yolunu bulmaktır.1

Risale-i Nur mesleğinin esası olan ihlas, bizi ne dahilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetle içli dışlı olan cemaatlere ilgi duymaktan ve onlarla alakadar olmaktan menediyor. Çünkü bu gaflet zamanında hususan tarafgirane mefkureler sahibi, her şeyi kendi mesleğine alet ediyor. Hatta dinini ve uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe bir nevi alet hükmüne getiriyor. Bu cereyanlardan sakınmamızın bir sebebi de şefkat etmek, zulüm ve zarar vermemektir. Çünkü  وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى  yani, “Birinin hatasıyla başkası veya akrabası sorumlu olmaz veya müstahak olmaz”, olan düsturu irade-i ilâhiyeye karşı bu zamanda  اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür)sırrıyla şedit bir zulüm ile mukabele eder.2

Hayat-ı içtimaiye-i insaniyenin, hususan millet-i islâmiyenin üssül esası; akrabalar içinde samimane muhabbet ve kabile ve taifeler içinde alakadarane irtibat ve İslâmiyet milliyeti ile mü’min kardeşlerine karşı manevî muavenettkârane bir uhuvvet ve kendi cinsi ve milletine karşı fedakarane bir alaka tesis etmektir.3      

Siyasi çekişmelere bilerek veya bilmeyerek alet olanların hem kendilerine hem de başkalarına ne kadar zarar verdiklerini hep birlikte gördük.

Kur’an dersi ve Kur’an hakikatleri bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin fevkindedir ve onların garazkarane telakkiyatlarından müberradır.

Mü’minler arasında kaim olan uhuvvet düsturlarını hatırlamalıyız. Mü’min olan birine  hiçbir şekilde kin ve adavet beslenilmez. Evet mü’min, mü’min kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil belki lütufla ıslahına çalışır.  Evet, mü’min kardeşine karşı düşmanca  tavır almak büyük bir zulümdür.4

Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emr-i şer’i yok, fakat zemm’de ve tekfirde hükm-ü şer’i var. Zem ve tekfir eğer haksız olsa büyük zararı var; eğer haklı ise hiç hayır ve sevabı yok.5

Evvel ahir tavsiyemiz: Tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-ı dem ve ihtiyattır.6

Şuhur-u selâsenizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını  Cenab-ı Hak’tan  niyaz ederiz.

Kaynakça:

1- İçtimaî Dersler s.21

2- Emirdağ Lâhikası s.21,22

3- Şualar s. 468

4- Mektubat s.355

5- Emirdağ Lâhikası s.154

6- Şualar s.384

Yorumlar

Hiç yorum eklenmemiş. Tıkla ! İlk ekleyen sen ol ...

İlgili Başlıklar

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net