Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Risale-i Nur Notları

Hasenattan mitoloji üreten tasavvurat-ı şeytaniye

İnkâr etmemek iman etmek değildir.
büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir.

Al-i Beyt mücadelesinin kodları ve Risale-i Nur hareketi
Adalet-i mahza anlayışı masum bir ferdin hukukunu onun rızası dışında hiçbir nedenle ihlal etmemeyi vazgeçilmez bir ilke olarak benimser. Kamunun selameti ve maslahatı gibi tüm halkı ilgilendiren gere

Süfyana muhabbet
Aziz, sıddık kardeşlerim,

Hutbe makamı
Avam-ı nas, zaruriyat ve müsellemat-ı diniyeye muhtaçtır. Ve hutbe makamı da bu gibi hükümlerin tebliği içindir.

Olgusal ıslahın münasebetdar olaya yansımaları...
Elhasıl, insan her ne kadar fail-i muhtar ise de, fakat وَمَا تَشَٓاؤُنَ اِلَّ

Adavete muhabbet
hayat-ı içmaiye-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı, en ziyade sevilmeğe ve muhabbete lâyıktır.

Yalana fetva yok
Riyakârlık, fiilî bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sâni-i Zülcelâlin kudretine iftira etmektir.

O semavi hitabı hüsn-ü istikbal etmek...
Ramazan-ı Şerifin sıyamı, Kur’an-ı Hakîmin nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur’an-ı Hakîmin en mühim zaman-ı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki:

‘İmkan’ Kavramı Çerçevesinde Varoluşu İnkıtaa Uğratan Ahlaki Hastalık Olarak Ye’s ve Gurur
Birer ahlaki hastalık olarak ifade edilen ye’s ve gurur daha bir üst çerçevede, varlık ve yokluk gerginliğinde, bizi yokluğa doğru çeken engeller olarak karşımıza çıkar.

İnsanın hayali rububiyetine darbe
Ramazan-ı Şerifteki oruç, en gafillere ve mütemerridlere, zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor.

Otuz Birinci Söz'de Mirac
Mirac, Zat-ı Ahmediye'nin(a.s.m), cüziyetten çıkıp bütün mevcudatı aşarak, külliyet mertebelerinde yetmiş bin perde tabir olunan esma ve sıfat berzahlarını geçerek, ehadiyet ile Zat-ı Zülcelal'in kela

Ahlaka dair bir nükte
Bu parça çok kıymetlidir.

1.Mertebe-i Nuriyeye-i Hasbiye
Benim mahiyetim, hem baki, hem sermedî bir ismin gölgesi olur; daha ölmez.”

Tartışma Hukuku
Tartışma ; fikir ve aksiyon dünyamızda karşılaşmaktan kaçamayacağımız bir olgudur. Bediüzzaman Said Nursi; fıtri olan bu tartışma davranışını, tamamen reddetmek yerine-diğer birçok meselede olduğu gi

Tenkid
En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.

Risale-i Nur Külliyatının şaheseri
Bediüzzaman Said Nursi'nin Sözler isimli eserinin tamamı Molla Muhammed Zahid Malazgirdi tarafından Kürtçe'ye çevrildi.

Kızıl İcâz’ın Kimliği
Kızıl İcâz, Said-i Nursî Hazretleri’nin, “Eski Said” dönemine ait bir eseridir. Eserin dili, Arapçadır.

Heq û heqîqet nakevin bin yekdestiyê.
Ehlê dinyayê dibêjin;

Medeni Canavarlar
O iki kelimenin imtizacından bomba gibi, küre-i arz patladı ve izdivacından, medenî insanlardan canavarlar doğdu.

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net