Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Risale-i Nur Notları

Olgusal ıslahın münasebetdar olaya yansımaları...
Elhasıl, insan her ne kadar fail-i muhtar ise de, fakat وَمَا تَشَٓاؤُنَ اِلَّ

Adavete muhabbet
hayat-ı içmaiye-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı, en ziyade sevilmeğe ve muhabbete lâyıktır.

Yalana fetva yok
Riyakârlık, fiilî bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sâni-i Zülcelâlin kudretine iftira etmektir.

O semavi hitabı hüsn-ü istikbal etmek...
Ramazan-ı Şerifin sıyamı, Kur’an-ı Hakîmin nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur’an-ı Hakîmin en mühim zaman-ı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki:

‘İmkan’ Kavramı Çerçevesinde Varoluşu İnkıtaa Uğratan Ahlaki Hastalık Olarak Ye’s ve Gurur
Birer ahlaki hastalık olarak ifade edilen ye’s ve gurur daha bir üst çerçevede, varlık ve yokluk gerginliğinde, bizi yokluğa doğru çeken engeller olarak karşımıza çıkar.

İnsanın hayali rububiyetine darbe
Ramazan-ı Şerifteki oruç, en gafillere ve mütemerridlere, zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor.

Otuz Birinci Söz'de Mirac
Mirac, Zat-ı Ahmediye'nin(a.s.m), cüziyetten çıkıp bütün mevcudatı aşarak, külliyet mertebelerinde yetmiş bin perde tabir olunan esma ve sıfat berzahlarını geçerek, ehadiyet ile Zat-ı Zülcelal'in kela

Ahlaka dair bir nükte
Bu parça çok kıymetlidir.

1.Mertebe-i Nuriyeye-i Hasbiye
Benim mahiyetim, hem baki, hem sermedî bir ismin gölgesi olur; daha ölmez.”

Tartışma Hukuku
Tartışma ; fikir ve aksiyon dünyamızda karşılaşmaktan kaçamayacağımız bir olgudur. Bediüzzaman Said Nursi; fıtri olan bu tartışma davranışını, tamamen reddetmek yerine-diğer birçok meselede olduğu gi

Tenkid
En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.

Risale-i Nur Külliyatının şaheseri
Bediüzzaman Said Nursi'nin Sözler isimli eserinin tamamı Molla Muhammed Zahid Malazgirdi tarafından Kürtçe'ye çevrildi.

Kızıl İcâz’ın Kimliği
Kızıl İcâz, Said-i Nursî Hazretleri’nin, “Eski Said” dönemine ait bir eseridir. Eserin dili, Arapçadır.

Heq û heqîqet nakevin bin yekdestiyê.
Ehlê dinyayê dibêjin;

Medeni Canavarlar
O iki kelimenin imtizacından bomba gibi, küre-i arz patladı ve izdivacından, medenî insanlardan canavarlar doğdu.

Zehir ve Zemherir Günleri
İbrahim Fakazlı Anlatıyor:

Ehl-i Hak, yalnız hak için bahse girişmeli.
Ehl-i Hak, yalnız hak için bahse girişmeli. Hak için bahse girişen, izhar-ı fazl etmez

RİSALE-İ NUR’DA İHTİYAT DÜSTURU-II
Daha önceki bir yazımda, “Risale-i Nur’da İhtiyat Düsturu”nu işlemiştim (30.03.2016). Mevzunun ehemmiyeti ve ilcaat-ı zaman, mevzunun tekraren güncelleştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu itibarla, bazı

RİSALE-İ NUR’DA “TEBLİĞ” METODU
Tebliğ, ana hatlarıyla iki şekilde icra edilir; birincisi, “Lisan-ı Kal”, ikincisi, “Lisan-ı Hal” iledir. Lisan-ı kal, Kur’an’daki ifadesiyle, “Peygambere düşen, sadece apaçık tebliğdir”

Mİ’RAC RİSALESİ’NDEN...
Mirac meselesi, erkân-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir. Ve erkân-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur; erkân-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı, elbett

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında

Lahika yerine bir hatırlatma
Evvel ahir tavsiyemiz: Tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-ı dem ve ihtiyattır

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 

Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net