Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Döküman

Seyyid Abdullah'tan Bediüzzaman'a Mektup
Seyyid Taha El-Hakkârî En-Nehrî Hazretlerinin Torunu Ünlü Seyyid Abdülkâdir’in Oğlu Seyyid Abdullah’ın Bediüzzaman Said En-Nursî Hazretlerine, İran/Urmiye’den Gönderdiği Mektup ...

Seyyid Taha El-Hakkârî En-Nehrî (Vefatı:1269/1853) Hazretlerinin Torunu Ünlü Seyyid Abdülkâdir’in (İdâmı: 1925) Oğlu Seyyid Abdullah’ın Barla’da Sürgünde Bulunan Bediüzzaman Said En-Nursî Hazretlerine, İran/Urmiye’den Gönderdiği Mektup:

Türkiye Cumhuriyetine tâbî Isparta’nın Barla nahiyesinde mukim pek
muhterem, faziletmeâb Bediüzzaman Hazretlerine takdim olunur.

Pek muhterem, fazîletmeâb, üstâd-ı muhterem Bediüzzaman Hazretlerine,

Herşeyden evvel selâm ve hürmet-i mahsûsumu takdim, sıhhat ve âfiyette devamınızı Cenâb-ı Kadîr-i Mutlak Hazretlerinden temennî ve niyaz eylerim. Lütfen ahvâl-i âcizânem istifsâr buyurulursa, Lehu’l-hamd ve’l-Minne, vücud-ı fânîm Bâkî İran’da, Rizâiye (Urmiye) vilâyetine tâbî Mergivar mahallinde Dize karyesinde imrâr-ı hayat etmekte olduğumu arz eylerim.

Bu geçen kırk yıl zarfındaki inkılâb-ı zaman dolayısıyla müstağrab olarak uzaklara düşmüş bulunmaklığım hasebiyle, sıhhat ve âfiyetinizden bîhaber kalmış, dâimâ vücud-ı muhtereminizi soruşturmak, birinci emel ve arzularımdan idi. Cenâb-ı Hakk Hazretlerine çok şükür, bu günlerde muhterem kardeşimiz, Subay Tayyib Iranlı vasıtasıyla, sıhhat haberlerinizi aldığımdan son derece memnun ve mütehassis oldum. Kadîr-i Zülcelâl Dîn-i Mübîn-i İslâmın hizmet ve saadeti için sizi pekçok zaman lütuf ve himâyesinde masûn ve mahfûz buyursun. Âmîn.

Kıymetdar telifâtınızdan Nur’un Ilk Kapısı, Asâ-yı Mûsâ, Rehberü’ş-Şebâb ve diğer kitaplarınızın birçoğu, muhterem kardeşimiz vâsıtasıyle elime geçti ve son derece memnun oldum. İnşaallah, bunlardan behreyâb oluruz. Bu ilk mektubum olmak dolayısıyla, fazla tasdi’den içtinabla hâtime verir, sıhhat ve âfiyetinize mübeşşer, sıhhat ve vücud-ı muhtereminizin devamını Hâlık-ı Mutlaktan niyâz eylerim.

Lütufnâmenizi alacağıma ümidvâr; hazretlerinden temennî ve niyâz eylerim, Efendim.

Merhum Seyyid Abdülkadirzâde, Muhibbiniz
Seyyid Abdullah –Urmiye/İran

Kaynak:(Tarihçe-i Hayat, Envâr Neşriyat Yayını, Shf.733-734;Zehra Yayıncılık Yayını, Shf.714-715)

Foto:Müfid Yüksel Arşivi

 

Bediüzzaman Hazretlerinin “Tarihçe-i Hayatı” nda Mektubu Bulunan Seyyid Abdülkâdirzâde Seyyid Abdullah.(Vefatı: İran-Urmiye 1968)

Yorumlar

Hiç yorum eklenmemiş. Tıkla ! İlk ekleyen sen ol ...

İlgili Başlıklar

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net