Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Ubeyd Kudat

Siyaset-i Aliye
Ubeyd Kudat

Sanat-ı siyaset ve idare; maksud-u bizzat değil belki maksada hizmet eden vasıtalardır. Kur’an’ ın makasıd-ı erbaasının anlaşılması, ferdi ve içtimai hayatta pratikleştirilmesi için meşru ve hikmetli vesilelerin tesbit edilmesi  her müslümanın gaye-i hayali olmalıdır.

Maksadlar baki, vasıtalar ise müteğayyir olduğundan her zamanın tarz-ı siyaseti ve hizmet metodu muhteliftir. Binaenaleyh su-i istimale müsaid yollara sapmamak için; zamanın ruhunu iyi okuyan, mütedeyin ve mütebahir ulemaya ve muhakkik mütefekkirlere ihtiyaç vardır. Bu zamanda bu vazifeyi, meşveret-i şer’iye dairesinde hürriyet ve adaleti merkeze alan bir şahs-ı manevi yapabilir…

Asr-ı saadetin ruhunu asrımıza hangi tarz ile taşıyabileceğimizi taharri etmeliyiz. Sadr-ı evvelin yönetim mantığını ve siyasi düşünce tarihimizi referans almalıyız. Saltanat ve istibdatla malul pratik siyasi tarihimizden ise; en azından  ne yapmamamız gerektiği ile ilgili ibretli dersler çıkarabiliriz. Maazalik  Beşeriyetin mal-ı umumisi olan müspet medeniyeti ve yönetim usullerini, ukul-u selime ve tecrübeyi de iktibas etmekten imtina etmemeliyiz…

Üstadımızın meşrutiyet-i meşrua, cumhuriyet ve cemahir-i mütefikay-ı islamiye ile ilgili güncellemeleri bize cesaret verebilir. Geleneğin girdabından tahallüs ve modernitenin anaforlarında gark olmamak için; niyet-i halise ve sahih okumalar refikimiz olabilir…

Siyaset-i aliye; tarih boyunca hizmet-i İslami’yede ve günümüzde daha çok cemaati yapılanmalarda hayli önemi haizdir…Siyasiyunu hakikat-ı ulviye-i İslamiye’ye hadim kılmak için irşad etmek, istibdat ve tahakküme başvurduklarında ise; muktezay-ı hale göre, tenkid veya mabeynlerine mesafe koymak, tarih boyunca müctehidin-i izamın ve müceddidin-i İslam’ın meslek-i hususileri  olmuştur…

Binaenaleyh üstadımızın meşrutiyet ve cumhuriyet dönemindeki muhtelif metodlarını, sathi nazarlar su-i tefehhümden anlamıyorlar. Terk-i siyasetin esprisini anlamayanlar, siyaset-i aliye-i İslami’yeden bibehre olduklarından, zahiren siyasetten ictinab hakikatte ise sofi meşrebane tavırlarıyla siyasetin edna  neferleri olurken diğer bazıları ise; temas ile telebbüsü   iltibas ederek  irşad edeyim derken gayr-ı meşru siyasetin ve çarkın aleti oldular...

Elhasıl; ifrat gibi tefrit de muzırdır…Kur’an-ı Hakimin hikmetini bu asırda çok vecihlerle bize gösteren Eski Said ve Yeni Said’in  vazettiği düsturlar akl-ı selim ve niyet-i halise ile mütala edilse hadd-ı vasat ve hududta istikamet için kafidir…

Muvafakkiyet niyet-i halisenin ve haklı düsturların refikidir…

Yorumlar

mustafa ali - 08-08-2015 - 14:09:19

çok güzel olmuş.selAMETLE
AYDIN - 11-11-2013 - 07:28:08

Yüreginize sağlık . Çok güzel olmuş.
selami yüksel - 30-10-2013 - 15:11:15
gayet veciz
Az, öz ve veciz bir yazı. yazıların devamını bekliyoruz. selam ve dua ile.
yüksel çardakçı - 16-09-2013 - 16:10:47
sohbetleriniz mi yoksa yazılarınız mı?
sohbetleriniz mi yoksa yazılarınız mı daha iyi güzel seçim yapmak zor. Yazılarınızın devamını dört gözle bekliyoruz.
Tayfur CAN - 26-08-2013 - 10:38:10
Allah razı olsun
Allah razı olsun. istifade edilecek bir yazı.
AYHAN YAKUT - 08-05-2013 - 14:48:46
teşekkürler
siyasi hayatın hangi temel düsturlar üzerine bina edilmesi noktasında aydınlatıcı ve uyarıcı bir yazı olumuş.inşallah "O" istikbal inkılabatı yakın zamanda müminlere beşaret verir.
Sizde yorum yazmak için tıklayınız.

Diğer Yazıları

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net