Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

İlhamın Mihrabında

Siyaset-i beşeriyenin esaslı bir düsturu
Beşerin vahşet ve bedevîlik zamanlarındaki bir kanun-u esasîsi:Bir taifeden, bir cereyandan, bir aşiretten bir ferdin hatâsıyla o taifenin, o cereyanın, o aşiretin bütün fertleri mahkûm ve düşman ve mes’ul tevehhüm ediliyor. ...

Sual: 

Niçin eskiden Hürriyetin başında siyasetle hararetle meşgul oluyordun, bu kırk seneye yakındır ki bütün bütün terk ettin?

Elcevap:

Siyaset-i beşeriyenin en esaslı bir ka­nun-u esasîsi olan; Selâmet-i millet için fertler feda edilir. Cemaatin selâmeti için eşhas kurban edilir. Vatan için her­şey feda edilir” diye, bütün nev-i beşerdeki şimdiye kadar dehşetli cinayetler bu ka­nu­nun su-i isti­malinden neş’et ettiğini kat’i­yen bildim. Bu kanun-u esasî-yi beşeriye, bir hadd-i muayye­nesi olmadığı için çok su-i istimale yol açmış.

 

İki Harb-i Umumî, bu gaddar kanun-u esas­î­nin su-i istimalinden çıkıp bin sene be­şerin terakkiyatını zîr ü zeber ettiği gibi, on câni yü­zün­den doksan mâsumun mahvına fetva verdi. Bir men­faat-i umumî perdesi altında şahsî garazlar, bir câni yüzünden bir kasa­bayı harap etti. Risale-i Nur bu hakikati bazı mecmua ve müdafaatta is­pat ettiği için onlara ha­vale ediyorum.

İşte, beşeriyet siyasetlerinin bu gaddar kanun-u esasîsine karşı, Arş-ı Âzamdan gelen Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyandaki bu gelen kanun-u esasîyi buldum. O kanunu da şu âyet ifade ediyor:
وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى اْلاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
Yani, bu iki âyet, bu esası ders veriyor ki:
“Bir adamın cinayetiyle başkalar mes­’ul olmaz. Hem bir mâsum, rızası olmadan, bütün insana da feda edilmez—kendi ih­tiyarıyla, kendi rızasıyla kendini feda etse, o fe­dakârlık bir şehadettir ki, o başka me­se­ledir” diye, hakikî adalet-i beşeri­yeyi te’sis ediyor.» 

****************************************

Zalim siyasetin gaddarane bir düsturu olan “Cemaat için fert feda edilir” diye çok zalimane pek çok vukuatı, ehvenü’ş-şer diye bir nevi adalet-i izafiye namında hakimiyetine bir maslahat göstermişler. Hatta bu asırda, o gaddar düsturun hükmüyle, bir adamın hatasıyla bir köyü mahveder. Beş on adamın, onların siyasetine zarar vermek tevehhümüyle, binler adamı perişan eder. 

Emirdağ Lâhikası

 

 

 
 
 

Yorumlar

yolcu - 10-09-2015 - 12:55:06
tevhidin aktüel değeri
Siyasete uzaklık tercihi sorusuna konjüktrel merkezli cevabı değerli olmakla birlikte mevcut toplumsal sorunlara karşı imanın bahane maskesi olup Gazzali-misal mistik münzevi yaklaşım, durumu doğru okuyamama neticesini verir. Nitekim Nursinin menderes dönemi yanılgısı ve sonrasında nurcuların her iktidar savaşında savrulmalarının önemli bir nedenidir bu yanlış okuma. Yeni Said sadece konjüktrel ve stratejik değil aynı zamanda psikolojik ve metodik bir değişimdir. Vesselam...
- 10-09-2015 - 12:28:14

BU GADDAR VE VAHŞİ KANUN BUGÜLERLDE BİRÇOK İL VE İLÇELERDE UYGULANMAKTADIR.
Sizde yorum yazmak için tıklayınız.

İlgili Başlıklar

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net