Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Vahyin Gölgesinde

Ahlakın üç meselesi; mahiyeti, keyfiyeti ve neş’eti
Peygamberimiz’in aynaya bakarken “Allah’ım, yaratılışımı (halk) güzel kıldığın gibi ahlakımı (hulk) da güzel kıl” (Müsned) diye dua etmesi manidardır.

Beled Suresi
Beled suresinin kısa meali:


“Size kalan mirası haram-helal demeden aç gözlülükle öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki silip süpürüyorsunuz.” (Fecr, 89/19)

Celcelutiye
CELCELUTİYEDEN SEÇMELER

Boşluğa düşme
“Hiçbir şeyi Ona ortak koşmadan Allah'a yönelen/Hanif kimseler olun. Bilin ki Allah'a şirk/ ortak koşan kimse sanki gökten (boşluğa) düşmüş de kuşlar onu kapıp didik didik parçalamış yahut rüzgâr onu

Ayet
MAİDE Suresi 8. ayet

Niyet
Rasûlullah diyor ki:

Mektûbat:
Wek çawa Îslamiyeta bêîman nabe sedema xilasiyê, îmana bêîslamiyet jî nabe sedema xilasiyê.

Uyanık'ın oğlu Diri
İbn-i Tufeyl romanında üç karakteri üç bilgi türü ile eşleştirir.

1370 yıllık Kur'an-ı Kerim yazması
İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi, Hazreti Muhammed’in yaşadığı dönemde yazıldığı düşünülen bir Kur’an-ı Kerim sayfasının kütüphanelerinde bulunduğunu açıkladı.

İtikaf
İşte insan belli bir zaman aralığında itikaf ile, halvet ve inziva halinde bütün zamanlara ve ‘mekan’a açılmalıdır.

Zühd
"Adem oğlunun bir vadi dolusu malı olsa, mu­hakkak ikinci bir vadinin daha olmasını arzu eder. Ademoğlunun aç gözünü ancak toprak doldurur."(6)

"Ne kaybetmiş ki, Seni bulan?"
Sabırlı olmak, aslında, nefsi ona hoş gelmeyen bir şeyi kabule zorlamak demektir

Mevcut Finansal Krizin Nedenleri ve İslami Açıdan Tedavileri
Kur’an-ı Kerim’de ekonomik sistem ile alakalı en önemli ilke, toplumda üretilen zenginliğin azınlığın elinde toplanmaması için adil bölüşümün yapılmasının altını çizer.

Meali anlamak
Kuran edebi zevki hayli yüksek bir topluma iniyorken, onların bu zevkini benzersiz bir hayranlığa cezp edecek şekilde; aynı dilde fakat kendine özgü-apayrı bir üslupla iner.

Akıl ile nakil çelişir mi?
Günümüz sembolizm tartışmalarının bir bakıma İslam düşünce tarihindeki önemli bir adresi olan akıl-nakil ikilemi etrafındaki değerlendirmeler, mutedil sembolizm algısı açısından tamamlayıcı bir mahiye

Serçe Sözleşmesi
Dinimiz bir serçenin bile canını korumamızı emreder. Gerekçesi ne olursa olsun, masum insanların öldürülmesini kesinlikle kabul etmez.

Ramazan için Dualar
Duas for Ramadan Ramazan için Dualar

Kur’an-ı Kerim’i Anlamak
Söze başlarken Kur’ân-ı Kerim’i anlamaktan neyi kastettiğimizi netleştirmemiz gerekiyor.

Hilf
Sözlükte “antlaşma, akid ve yemin” anlamlarına gelen hilf (çoğulu ahlâf), terim olarak Câhiliye Arapları’nda kabilelerin veya şahısların yardımlaşma, dayanışma ve himaye amacıyla yaptıkları antlaşma v

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net