6-8-2017 tarihinde eklendi
Politikada yalan söyleme sanatı
Edebi anlamda yalancı, bir aktördür ve Arendt’in bize hatırlattığı gibi, politika görüntülerin tiyatrosudur. Yalancı aynı zamanda politik bir sanatçıdır da; dünyayı, olanı olmayana; olmayanı ise olana dönüştürerek değiştirmeyi amaçlar

Arendt’in modern politika için büyük bir başarı olduğunu iddia ettiği “Herkes eşittir.” fikri, yalan ve kurgudur. Elbette, gerçekte herkes eşit değil. Fakat politik açıdan eşit olduğumuza dair politik kanı, politik olasılıkların temelini oluşturuyor. Bu, siyasi açıdan Arendt’in önemli gördüğü türden bir yalan. 

Yalan, politikanın merkezi olabileceği gibi, belirli çizgiler de politikaya zarar verir. Arendt’e göre kaygılanmamız gereken yalanlar, gerçeklerin inkâr edilip alternatif gerçeklerin yaratıldığı etkin yalanlardır. Sahtekârlık, propaganda ve oyunbozanlık, politikanın itici güçleri haline geldiğinde, gerçekler, tutarlı konuşma noktaları ve tutarlı anlatı ihtiyacının gerisinde kalır. Totaliter rejimin özü, bu gerçeklerin ve gerçeklikleri, devletin altında yatan tutarlı kurguyu hesaba katan insanların yok edilmesidir. Totaliter olmayan rejimlerde bile, olayların basitçe başka bir görünüme indirgenmesi, sivil ve bağlantılı politik alanın altında yatan sağduyu ve ortak dünyayı olumsuz etkiler. Politik olasılık, devleti bir araya getiren, yaygın olarak kabul edilen ve ön-politik gerçeklerin devamlılığına bağlıdır.

Sınırsız bilgi çağında, gerçeklerle ilgili eşsiz şüpheler yaşıyoruz. Önde gelen halk figürleri tarafından yapılan her türlü “otoriter” iddia dişimizin kovuğuna bile yetmiyor. Arendt’in gördüğü gibi, gerçekler etrafımızda fikirlere indirgeniyor; fikirler ise gerçekler gibi maskaralıklara. Gerçekler ve fikirler birlikte bulanıklaştıkça olgusal gerçek fikri suya düşer. Sonunda gitgide olgusal gerçeğe olan inanç ve özlem politik argümandan yok olur.

Arendt, yalan söylemenin faydalı olabileceğini ve hatta politikanın özü olduğunu anlamış olsa da, politikada olgusal gerçekliğin kaybının politikaya ve genel olarak insanlığa karşı varoluşsal bir tehdit oluşturduğunun da bilincindeydi. Arendt, “Dünya can çekişse de, adeleti getirelim” fikrine karşı çıkmaktaydı, bunun yerine farklı bir açıklamayı uygun görmekteydi; “Dünya can çekişebilecek olsa da, gerçeği getirelim.” Fikri yeterince açık: dünyanın sonu olsa da gerçekten vazgeçemeyiz! Çünkü gerçeğin kaybı, dünyanın kaybı demektir. Gerçek olmadan ve onun ne olduğunu söyleyemeden ortak bir dünya ve devamlılık yoktur. Gerçek yok olduğunda, dünya bocalar. Yönümüzü kaybederiz. Bizi bir arada tutan, insan dünyamızın istikrarı olan şeyleri  -sağduyu ve ortak varsayım- kaybederiz.

Arendt’in endişesi, gerçek imkânsız olduğunda, yok olduğunda ve dünyamız bocalamaya başladığında ortaya çıkacak olan sonucun “alaycılık” olması. Arendt’e göre;

“Çoğunlukla fark edilmiştir ki beyin yıkamanın en kesin uzun süreli sonucu tuhaf bir alaycılıktır -ki bu, gerçek nasıl kurulursa kurulsun onu tamamen reddediştir.”

Başka bir deyişle, gerçek için yalanların tutarlı ve kesin bir değişiminden gelen tehlike sonuçta galip gelmeyecek –bu ihtimal dahilinde bile değil. Aksine, gerçeğin ortadan kaldırılmasıyla beliren tehlike, “ne olduğunu söylemek” fikrinin mümkün olmadığı alaycılık inancının zaferidir. Alaycılığın anlamı olgusal gerçeklik hissinden aldığımız gerçek dünyadaki yönümüzün boşa çıkmasıdır.

Yazar: Roger Berkowitz
Çeviren: Berfin Çiçek
Kaynak: medium.com/amor-mundi

http://dusunbil.com/politikada-yalan-soyleme-sanati/

http://zehra.com.tr/politikada-yalan-soyleme-sanati_111565.html