20-11-2017 tarihinde eklendi
Hasenattan mitoloji üreten tasavvurat-ı şeytaniye


İnsanların en büyük zulümlerinden biri de şudur ki:

Büyük bir cemaatin mesaisine terettüp eden—hasenatı intaç eden—semeratı bir şahsa isnad ve ona mal ederler. Bu zulümde bir şirk-i hafî vardır. Çünkü, bir cemaatin cüz-ü ihtiyârîsiyle kesb ettikleri mahsulâtı bir şahsa atfetmek, o şahsın, icad derecesinde harikulâde bir kudrete mâlik olduğuna delâlet eder. Hattâ eski Yunanîlerin ve Vesenîlerin ilâheleri, böyle zâlimâne tasavvurat-ı şeytaniyenin mahsulüdür.

(Mesnevi-i Nuriye)

http://zehra.com.tr/hasenattan-mitoloji-ureten-tasavvurat-i-seytaniye_111582.html